BIURO RACHUNKOWE - AGATAX

Obsługa księgowa


 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • Reprezentowanie klienta w urzędach

 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont, polityki rachunkowości

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych

 • Sporządzanie deklaracji do GUS, NBP


biuro rachunkowe

Obsługa Kadrowo - Płacowa

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • Obsługa umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • Przygotowanie deklaracji ZUS
 • Przygotwanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

 • Pozostałe usługi

  • Doradztwo w wyborze formy prawnej przyszłej działalności;
  • Rejestrację firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd.)
  • Uzyskiwanie odpisów, zaświadczeń, wypełnianie wniosków, itp.
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych, leasingowych, innych
  • Wystawianie faktur w imieniu Klienta
  • Udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
  • Wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych
  • Monitoring płatności
  • Przygotowywanie przelewów w imieniu Klienta